Pogoji uporabe

OPOZORILO: Z registracijo, prijavo oz. z uporabo portala se strinjate s splošnimi pogoji uporabe plačljivih in brezplačnih vsebin/storitev. Če se s temi pogoji ne strinjate, registracija oz. prijava ni možna, uporabo portala pa vam odsvetujemo.

Pogoji uporabe plačljivih in brezplačnih vsebin/storitev

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Vsebina splošnih pogojev (v nadaljevanju: pogoji) uporabe se nanaša na pogoje uporabe storitev plačljivih in brezplačnih vsebin/storitev na spletnem portalu ALTR.si ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki.

Ponudnik spletnih strani ALTR.si si pridružuje pravico do spremembe katerega koli dela portala in izbrisa katerega koli dela vsebine brez predhodnega obvestila.

Z namenom, da bi svojim uporabnikom zagotovili najboljšo možno izkušnjo, portal ALTR.si neprestano posodabljamo. Končni uporabnik je seznanjen in se strinja, da se oblika in narava storitev občasno spreminjata brez predhodnega obvestila končnemu uporabniku.

2. DEFINICIJE POJMOV

Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletni portal ALTR.si in ga na kakršen koli način uporablja (v nadaljevanju uporabnik).

Uporabnik plačljivih storitev je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se z uporabo omenjenih storitev strinja s tem, da se prijavi/registrira na spletni strani ALTR.si

Uporaba portala ALTR.si se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji ter drugimi navodili ponudnika.

AVTORSKE PRAVICE
Uporabnik izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih objavlja na spletnih strani ALTR.si, niso kršene pravice intelektualne lastnine niti osebnostne pravice tretjih.

Blagovne znamke, ki se pojavljajo na spletnem portalu ALTR.si, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je Primož Zajšek s.p. oziroma povezane družbe ali tretje osebe. Kakršna koli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

3. OPIS SPLETNIH STRANI PORTALOV

ALTR.si je več kot alternativni spletni radio. Je platforma, ki povezuje glasbene in kulturne ustvarjalce, umetnike, kreativce in poslušalce.

Poslušalcem želimo ponuditi svežo in uravnoteženo kombinacijo alter, rock, indie, punk, metal, r’n’b, rap, d’n’b in jazz glasbe ter drugih sorodnih alternativnih žanrov, ki jim druge komercialne radijske postaje ne namenjajo zadostne pozornosti. K skrbno izbrani in kurirani glasbeni opremi s spletnim portalom ALTR.si dodajamo še novice s poudarkom na domači alternativni glasbeni in širši ustvarjalni sceni, napovednik koncertov doma in v tujini, možnost rezervacij in nakupa vstopnic, reportaže, zanimive, zabavne in originalne video vsebine, oddaje, vloge, podcaste in še mnogo več. Naše poslanstvo je tako domačim glasbenim ustvarjalcem ustvariti kanal, kjer se lahko predstavijo, poslušalcem pa kakovostne in zanimive vsebine.

4. DOSTOPNOST SPLETNEGA PORTALA

Spletna stran je praviloma dostopna 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do spletnih strani zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do spletne strani. Ponudnik ne jamči dostopnosti do strani portala ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje …) ter višji sili.

5. NAČIN DOSTOPA

Uporaba in dostop do spletnega portala ALTR.si sta zagotovljena 24 ur na dan, razen v primerih, določenih v 4. členu splošnih pogojev. Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, navedenih v 11. členu splošnih pogojev, omeji ali prekine dostop do plačljivih vsebin na posamezno geslo.

6. POGOJI UPORABE: STAROST IN ODGOVORNOST

Za uporabo plačljivih in brezplačnih vsebin objavljenih na portalu ALTR.si ni starostnih omejitev.

Registracija drugih oseb ni dovoljena, za kar jamčite s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzemate pasivno legitimacijo v primeru spora. Ni dovoljeno pooblastiti ali prijaviti drugih oseb oz. kakor koli drugače preusmeriti vašega uporabniškega računa. Prav tako ni dovoljena uporaba storitve za kakršne koli nezakonite namene.

Ponudnik lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena, ki nakazuje na drugo osebo, je zaščiteno s pravicami prava blagovnih znamk ali drugimi pravicami, je obsceno in drugače nesprejemljivo.

DRUGA PRAVILA UPORABE
Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe.

7. PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNIH IGRAH

7.1 Splošne informacije

Organizator nagradne igre je Altr Radio (v nadaljevanju organizator).Splošni pogoji sodelovanja veljajo za nagradne igre izvedene na spletni strani www.altr.si, družbenem omrežju Facebook in preko elektronske pošte. Vse nagradne igre so izvedene v skladu z Obligacijskim zakonikom (OZ), ki nagradne igre šteje pod “obljubo nagrade, dano z javnim razpisom” in Zakonom za varstvo potrošnikov. Lastnik družbenega omrežja Facebook, Facebook, inc., ni neposredno vpleten v nobeno izmed nagradnih iger.

7.2 Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. V primeru izvajanja nagradne igre na družbenem omrežju Facebook je pogoj za sodelovanje povezava s stranjo Altr Radio (všečkanje/likeali sledenje/follow). V primeru izvajanja nagradne igre na spletni strani www.altr.si je pogoj za sodelovanje registracija na spletni strani. V primeru izvajanja nagradne igre preko elektronske pošte, je pogoj za sodelovanje izrecna izjava na elektronski naslov info@altr.si

7.3 Potek nagradne igre

Podrobna predstavitev nagradne igre je navedena kot spremno besedilo v objavi nagradne igre in/ali Facebook strani. Datum začetka in zaključka nagradne igre je naveden v objavi nagradne igre in/ali Facebook strani. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani in/ali Facebook strani. Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@altr.si. V tem primeru se ga izključi iz sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris osebnih podatkov pridobljenih za namen nagradne igre.

7.4 Nagrade

Nagrade za posamezne nagradne igre so navedene v objavi nagradne igre. Podrobnosti o nagradah so navedene na spletni strani in/ali Facebook strani. Vsak posameznik lahko prejme le eno izmed nagrad. Nagrade niso zamenljive za druge izdelke, prenosljive na tretje osebe ali izplačljive v gotovini.

7.5 Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.altr.si, objavljeni na Facebook strani ali obveščeni po elektronski pošti. Podrobnosti glede obveščanja nagrajencev bodo navedene v opisu nagradne igre. Nagrajenci izrecno dovoljujejo takšno objavo svojega imena in priimka, za kar ne bodo zahtevali nadomestila. Nagrajenci bodo nagrado prejeli v pošiljki na dom. Izvajalec bo nagrado odpremil v petih (5) delovnih dneh po koncu nagradne igre. Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni možna. Strošek poštnine krije organizator. Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre. Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

7.6 Varovanje osebnih podatkov

Organizator se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval v skladu Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju. Organizator bo podatke uporabljal za izvedbo nagradne igre, izdelavo analiz in primerjav ter jih ne bo posredoval tretjim osebam.

8. SPLOŠNA PRIPOROČILA UPORABNIKOM

Uporabnik naj skrbno hrani svoje geslo in uporabniško ime. Uporabniki naj uporabljajo storitve v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti. Uporabniki naj se zavedajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe. Ponudnik storitev bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila in pogoji za uporabo storitev.

9. MODERIRANJE

Komentiranje na portalu ALTR.si je moderirano in deluje v skladu s pravili, ki določajo njihovo objavo.

Komentiranje člankov ni avtomatsko, pač pa je odločitev o omogočanju komentarjev pri posameznih člankih izključno v pristojnosti uredništva. V določenih primerih je komentiranje člankov tako onemogočeno.

Pogoj za oddajo komentarja je registracija/prijava.

10. VSEBINA, KI JO USTVARIJO UPORABNIKI

10.1 Uporabnik, ki prispeva svojo vsebino (na primer fotografije, slike, ilustracije, besedila, posnetke, druga glasbena dela, druga avdiovizualna dela ipd.) jamči, da je vsebina, ki jo pošilja prek elektronske pošte oz. posreduje prek spletnega obrazca oz. na kakršen koli drugačen način, njegovo izvirno avtorsko delo ali pa je izključni imetnik vseh materialnih avtorskih in sorodnih pravic na avtorskem delu. Enako jamči, da ima dovoljenje oseb na fotografiji ali videu za javno objavo. Ponudnik si pridržuje pravico, da v primeru dvoma, da vsebina ni avtorsko delo pošiljatelja, poslane vsebine ne objavi.

10.2 Uporabnik se s posredovanjem vsebine vsakič strinja, da na ponudnika izključno in neodplačno prenese vse materialne avtorske pravice oz. sorodne pravice omenjenega avtorskega dela, in sicer materialne pravice avtorja, kot jih določa Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah za uporabnikovo avtorsko delo. Z navedeno dodelitvijo in prenosom ponudnik pridobi splošne, stalne in neomejene pravice do posredovane vsebine. Da ne bi bilo dvomov, ponudnik pridobi te univerzalne, stalne in neomejene naslove, pravice in interese v zvezi s sredstvi, časom, krajem in kakor koli drugače vključno brez omejitev, z vsemi pravicami za kopiranje, razširjanje, javno objavo in predelavo oz. spreminjanje vsebine in/ali navedenega dela kot določi organizator po lastni presoji. Vsa posredovana vsebina je lahko objavljena tudi na socialnih omrežjih in na drugih spletnih straneh, ki so v lasti ALTR.si ali njemu povezanih oseb.

10.3 Ponudnik si pridržuje pravico, da ne objavi prejete vsebine oz. da ne dovoli objave kakor koli spornih vsebin. Če uporabnik brez vednosti ponudnika pošilja vsebino, ki je zaščitena v skladu z Zakonom o intelektualni lastnini, Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in drugimi predpisi, ponudnik za kršenje avtorskih in sorodnih pravic ter drugih pravic intelektualne lastnine ne odgovarja.

10.4 Vsak uporabnik se s posredovanjem strinja z obstoječimi splošnimi pogoji uporabe. Prav tako se z vsakokratnim posredovanjem strinja, da se njegova vsebina lahko objavi v vseh povezanih medijih ALTR.si. ali njej povezanih oseb. Vsebina ostane objavljena ves čas trajanja akcije, tudi če se sodelujoči odloči svoje sodelovanje preklicati oz. se odjavi od akcije. Prav tako se lahko uredništvo odloči, da poljubno dolgo podaljša čas objave.

10.5 Uporabnik, ki prispeva vsebino, se strinja, da za objavo ne bo zahteval plačila.

11. UPORABA PLAČLJIVIH VSEBIN

Uporabnik kupi dostop do njih tako, da se prijavi/registrira in plača članarino kot je navedeno na prijavnici.

Uporabnik lahko plačljive vsebine uporablja tudi brezplačno, tako da se prijavi/registrira za preizkusno obdobje, kot je navedeno na prijavnici.

12. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

12.1. Ponudnik storitev se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe izvajanja storitev. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Ponudnik storitev si pridružuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku, tablici ali telefonu v obliki piškotka (’’cookie’’) ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi spletni portal željam uporabnikov in zagotavljanje uporabnikom prijaznih spletnih storitev. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Uporabnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

S pomočjo uporabljene programske opreme se zbirajo in shranjujejo tudi nekateri tehnični podatki, vključno z IP-naslovom uporabnika. Nikakor pa ne pride do identifikacije ali zbiranja osebnih podatkov o osebah, ki se skrivajo za temi podatki ali osebah, ki uporabljajo terminalsko opremo. Teh podatkov tudi ni mogoče povezati z drugimi osebnimi podatki, ki so jih posamezni uporabniki tudi dali na razpolago. Uporabnik se zaveda, da je ponudnik storitev dolžan na utemeljeno zahtevo in ob zakonski podlagi podatke o uporabniku posredovati državnim organom, kadar so podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

12.2. Spoštujemo pomen varstva osebnih podatkov, zato s podatki svojih uporabnikov ravnamo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Osebne podatke s privolitvijo uporabnikov pridobivamo iz različnih spletnih ali pisnih virov. Podatki, ki jih za namen obveščanja lahko hranimo so:

 • ime in priimek,
 • demografski podatki (npr. spol, starost, rojstni datum),
 • kontaktni podatki (npr. spletni naslov, telefonska številka),
 • informacije o udeležbi na dogodkih in nakupnih navadah.

V interesu učinkovitega sodelovanja in spoštovanja zakonodaje vsakemu posamezniku zagotavljamo pravico do:

 • dostopa do osebnih podatkov (pregleda),
 • popravka/dopolnitve osebnih podatkov,
 • omejitve obdelave osebnih podatkov,
 • prenosljivosti osebnih podatkov,
 • izbrisa osebnih podatkov (“pravica do pozabe”),
 • ugovora.

Tako pridobljene podatke uporabnikov uporabljamo le za namen obveščanja o:

 • splošnih informacijah,
 • novostih,
 • promocijah,
 • dogodkih,
 • tržnih / oglasnih vsebinah,
 • nagradnih igrah.

Za preklic, spremembo ali vprašanja glede vaše privolitve uporabe osebnih podatkov vas prosimo, da nas kontaktirate na info@altr.si.

13. ZAVRNITEV ODGOVORNOST

Uporabnik se mora zavedati, da:

 • Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100 % zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja zaradi ponudnikov poti kot ponudnik vsebin ne prevzemamo odgovornosti.
 • Ponudnik ni odgovoren za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.
 • Uporabnik za uporabo video vsebin potrebuje primeren računalnik.
 • Uporabnik za uporabo video vsebin potrebuje primerno hitro spletno povezavo v internet. Minimalna zahtevana hitrost povezave je 128 Kbps, priporočljiva pa najmanj 512 Kbps.
 • Ponudnik vsebin ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitev.
 • Ponudnik vsebin ne odgovarja za vsebino, objavljeno na spletni strani portalov ALTR.si, katere avtorji so uporabniki.
 • Ponudnik vsebin si pridružuje pravico odstraniti vsebinsko neprimerna sporočila, fotografije, video.

14. UPORABNIK SE ZAVEŽE, DA:

 • storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
 • v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja,
 • ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb,
 • storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,
 • ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
 • ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov,
 • ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo,
 • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi.

15. NAMEN OBDELAVE IN VARSTVO PODATKOV

Ponudnik bo podatke, pridobljene od uporabnikov spletne strani portala ALTR.si, pridobival, hranil in drugače obdeloval za naslednje namene:

 • vodenje baze registriranih uporabnikov;
 • administracija spletne strani (omogočanje ogledovanja vsebin glede na status uporabnika; omogočanje objavljanja prispevkov na forumu, komuniciranje z uporabnikom v primeru tehničnih ali vsebinskih vprašanj ipd.);
 • statistične raziskave (skupno število uporabnikov, število novih uporabnikov na določeno časovno enoto ipd.);
 • obveščanje o novih vsebinah, drugih novostih, dogodkih s področij, ki jih zajema spletna stran Altr.si;
 • občasno obveščanje po vseh komunikacijskih kanalih (telefon, elektronski naslov …)

Ponudnik bo v primeru pošiljanja sporočil iz prejšnjega odstavka uporabnikom na preprost način omogočil odjavo od prejemanja sporočil.

Podatki bodo varovani skladno z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in v nobenem primeru ne bodo posredovani tretjim osebam.

Ponudnik se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani.

16. REKLAMACIJE

Ponudnik vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki, skladno s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo RS. Ponudnik se zavezuje, da bo tekoče reševal morebitne tehnične in/ali vsebinske reklamacije.

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik vsebin zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika.

Vse reklamacije, povezane z delovanjem internetnega omrežja, rešuje ponudnik internetne povezave uporabnika storitve.

17. KRŠENJE POGOJEV

Ponudnik si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo Pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do plačljivih (tudi če so plačali storitev) in brezplačnih vsebin.

Ponudnik vsebin si pridržuje pravico onemogočiti dostop uporabnikom, ki namerno ali iz malomarnosti posredujejo tretjim osebam svoje geslo in/ali uporabniško ime.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani portala s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku storitev z e-pošto na naslov info@altr.si

18. SPREMEMBE

Ponudnik vsebin obstoječe pogoje uporabe lahko spremeni brez predhodnega obvestila. Uporabnik se obvezuje, da bo občasno na portalu preverjal, ali so se pogoji uporabe spremenili. V primeru, da uporabnik s spremenjenimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora takoj prenehati z uporabo portala. Sicer pa z vstopom na spletne strani portala potrjuje, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami strinja.

Nalaganje...
POSLUŠAJ V ŽIVO